Posts

Performance "It could be something very minimal"

Image
English below>>>

It could be something very minimal

Кореографија и изведба од Max Smirzitz, Viktorija Ilioska, Patrick Faurot

8 Јуни, 21часот, Кино Културa

Перформансот е дел од програмта УМЕТНОСТ..ПОЛИТИКА..ИНСТИТУЦИЈА..ТЕЛО, во организација на LOKOMOTIVA-Centre for New Initiatives in Arts and Culture

Програмата е курирана од Биљана Тануровска Ќулавковски

Влезот е слободен


It could be something very minimal е долгометражна перформативна истражувачка соработка помеѓу Viktorija Ilioska, Max Smirzitz и Patrick Faurot кои се занимаваат со афективни пермутации и модулации на телата и просторот. Проектот е габичен, расте, се намалува и реформира секојпат според барањата на неговото миље и вкрстените тенденции на неговите асемблични односи. Тоа е нивното субјективно интра-активно битие во редукционизмот, виртуозноста, естетиката, потопувањето, пластичноста и ефтиноста. Овој пат има ласерско шоу и промена на костимите.


Viktorija Ilioska, Max Smirzitz and Patrick Faurot се сретнаа …

Rhymes of Pleasure// Performance, Poetic Variations //After-talk

Image
English below>>

Перформанс: RHYMES OF PLEASURE
Разговор по перформансот: POETIC VARIATIONS со Nefeli Oikonomou (GR/SE) и SEERma (Ivana Harikli)

Перформансот и разговорот се дел од програмата Уметност:: Поитика::Институција::Тело во организација на ЛОКОМОТИВА - Центар занови иницијативи во уметноста и културата

Програмaта е курирана од Биљана Тануровска Ќулавковски

Повеќе за програмата:
https://artpoliticsinstitutionsbody.blogspot.com/

RHYMES OF PLEASURE
RHYMES OF PLEASURE (RoP) е поетски перфроманс кој ги поврзува артикулацијата, движењето и сексуалноста, ставајќи ги во ненормативни односи.
Поместувањето помеѓу користење на рими како звук, како материјал, како загатката и како дијалог создава ситуации за телото да ги прошири своите модули на ко-егзистирање.
RoP предлага кореографии во кои нашите сопствени рими, се движат и победуваат транзитно во соработка, создавајќи уникатна мешавина помеѓу слем поезија, страсен џубокс и перформанс концерт.
RoP ги разгледува различните начини на чит…

Lecture/discussion with Jelena Vesic- "Administration of aesthetics"// Предавање/дискусија со Јелена Весиќ-„Администрација на естетика“

Image
Macedonian below >>>>


Program ART POLITICS INSTITUTION BODY

// lecture // Jelena Vesić

After lecture talk with Jelena Vesić and guests participants Ivana Vaseva, Nebojsa Vilić, Vladimir Jancevski and Slobodanka Stevceska.

Moderator - Biljana Tanurovska Kjulavkovski

22.05.2019 @ 19:30 KINO KULTURA


It is our pleasure to start 2019 program Art Piolitics Institution Body with lecture by Jelena Vesić, titled "Administration of aesthetics or on underground currents of negotiating artistic jobs; between love and money, between money and love ..."

This lecture explores different modes in which concepts of love and money inhabit contexts of the production and interpretation of art. Love and money – as social relations – are analyzed within this ideological space, strained by internal tensions between the autonomy of art and the heteronomy of labor. In our attempt to understand the “apparatus of production” of contemporary art, we try to approach this from close distance,…

Lecture and workshop - Ana Vujanović and Bojana Cvejić/ Предавање и работилница - Ана Вујановиќ и Бојана Цвејиќ

Image
macedonian below>>>>

LOKOMOTIVA – Centre for New Initiatives in Arts and Culture as part of the programme "Art: Politics: Institutions: Body" in Kino Kultura is presenting and inviting you to
Workshop held by Ana Vujanović on "Performing the self and the prospects of transindividuality" (Tuesday, 11 DEC, 16.00) and
Lecture of Ana Vujanović and Bojana Cvejić on "Individualist modes of performing the self" (Wednesday, 12 DEC, 16.00)

<<Kino Kultura :: Tuesday :: 11 DEC :: 16h>>
WORKSHOP with Ana Vujanović
"Performing the self and the prospects of transindividuality"
host of the workshop will be Slavco Dimitrov, theorist in culture

<workshop is intended for a group of young professionals in contemporary performing arts and cultural practices, participants in the programme "Art: Politics: Institutions: Body">

In this workshop I propose to discuss some of the basic methodological and political postulates of pe…

"Autonomy to Dance" - Promotion :: Presentation :: Workshop /„Автономија на танцот“ - Промоција::Презентација::Работилница

Image
macedonian below>>>>

Presentation and promotion of the specialized journal for performing arts "Maska" edition „Autonomy to Dance“ in Ljubljana and a workshop on " How to research artistic practices or performing arts in Yugoslav context during the long 20th Century".

Within the frames of the program „Art :: Politics :: Institution :: Body“ of LOKOMOTIVA – Centre for New Initiatives in Arts and Culture from Skopje in Kino Kultura.

More details about the program:
https://artpoliticsinstitutionsbody.blogspot.com/

KINO KULTURA

// 07.12.2018 - FRIDAY // 19:00
Presentation and promotion of a journal for performing arts "Maska" http://www.maska.si/ edition "Autonomy to Dance “. Rok Vevar – theoretician for contemporary dance from Ljubljana,
Jasmina Zaloznik - Theoretician and dramaturg for contemporary dance from Ljubljana,
Slavcho Dimitrov and Biljana Tanurovska Kjulavkovkovski - cultural workers and authors of the text in the edition and
Andre…

Ana Stojanoska, Ph.D. Writer and Theatre scholar :"THE VIEWER IN CONTEMPORARY PERFORMING ARTS"/Предавање: Д-р Ана Стојаноска, театролог „ГЛЕДАЧОТ ВО СОВРЕМЕНИТЕ ИЗВЕДУВАЧКИ УМЕТНОСТИ“

Image
macedonian below>>>>


The lecture „THE SPECTATOR IN CONTEMPORERY PERFORMING ARTS“, 9 October at 19h, is part of the program „Art: Politics: Institutions: Body“, organized by LOKOMOTIVA – Centre for New Initiatives in Arts and Culture
As part of the program ,will be organised
the public lecture on October 9 at 19:00 at Kino Kulutra- project space for contemporary performong arts and contemporary culture and
closed workshop on Oktober 9 , intended for a group of young professionals who are part of the program „A.P.I.B.“
General introduction into the Workshops/ Lectures
The Contemporary theory on reception is about the viewer and his impact in the arts of performing. Because, the space in watching one theater performance it’s extended, and with that it’s extending the meaning about the theater, the viewer should adapt of the new conditions, and with that to adapt and it’s own expectations and knowledge for the contemporary theater.
This lecture it’s focused on the uncovering …

CO-CURATING MOVEMENT – curatorial meeting 4 – 9 June 2018

Image
macedonian below>>>>


Co-curating movement – curatorial meeting 4.06.2018- 9.06.2018


This event gather four performing arts curators Lydia Bell, Anastasia Proshutinskaya, Marijana Cvetkovic and Biljana Tanurovska Kjulavkovski that will work on the development of the common future platform for curating, while also encountering local authors, organizations, students and other individuals through informal and formal meetings, presentations and lectures. On 4th of June 2018, there will be a public event in which they will present their work, and art scenes in New York, Moscow and Belgrade, and on 7th June they will be holding a workshop as the part of the educational platform Arts/Politics/Institution/Body – Open Scene.

>>>>4th June @19:00<<<<< Presentations of the curatorial practices in performing arts in New York, Moscow, Belgrade and Skopje

Guests Lydia Bell – Program Director Dancespace (New York City, USA), Anastasia Proshutinskaya -Curator, ZI…